ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

  Віталій Зігун (Глухів, Україна) |    Завантажити статтю

Проблеми освіти і виховання підростаючого покоління тісно пов’язані з соціально-економічним розвитком держави та її культурно-політичним становищем. Соціальне середовище, в якому перебувають учні загальноосвітньої школи потребує підняття його на вищу сходинку разом із підвищенням уваги до кожного учня. Це завдання знайшло відображення в Законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти України, концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.