МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ В БІГУ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ

  Роман Тирик (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку суспільства України на етапі його переходу до інформаційної фази, ставить перед фахівцями нові вимоги в галузі фізичного виховання та спорту. Математичні методи статистики є потужним інструментом у такій далекій від математики, суто практичній сфері, якою є фізична культура і спорт. Це пояснюється тим, що методи математичної статистики допоможуть визначити ефективні шляхи у підготовці легкоатлетів. Аналіз останніх публікацій. Найбільш повно і методично обгрунтовано сучасний стан спортивної метрології в наукових працях М. А. Годікова і В. М. Заціорського [1, 5]. Крім того, заслуговує окремої уваги словник-довідник по спортивній метрології В. Б. Коренберга, який містить понад 1600 термінів, які розкривають важливі положення для контролю процесу спортивної підготовки [2, 3]. Провідні вчені в сфері фізичного виховання, біомеханіки, метрології, стандартизації В. М. Заціорський, М. А. Рочки, І. Ф. Шишкін, Г. Д. Крилова, В. В. Іванов, В. Л. Уткін, В. Б. Коренберг [1, 2, 4, 5] обґрунтовують доцільність застосування метрології під час планування навчально-тренувального процесу легкоатлетів.