Оқытушы программалар типтеріне сараптама жүргізу

  Алтай Шалтабаев, Ануар Байболатов (Талдыкорган, Казахстан) |    Завантажити статтю

Оқытушы бағдарлама – оқушының өзбетінше жұмысына арнап тағайындалған ерекше оқу құралы. Ол оқушылардың жұмысын жекелендіре отырып және өздерінің танымдық іс-әрекетін өздері басқаруына мүмкіндік бере отырып ең жоғарғы белсенділік танытуға мүмкіндік жасауы керек. Оқытушы программалар барлық оқу жүйесінің тек бір бөлігі болып табылады, сәйкесінше, өзіне тән ерекше функциясын орындай отырып және одан шығатын талаптарға жауап бере отырып барлық оқу материалымен ұштастуы керек. Программалар оқытушы деп аталады, себебі олады құру үйретуші сипатқа ие, яғни түсініктемесі, ережелері, тапсырманы орындау үлгілері және т.с.с. бар болуы керек.