ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА-КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

  Любов Крамаренко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність дослідження. Педагогічний працівник XXI століття – це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Отримання нових знань і навичок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє кар'єрному росту. Наслідком процесу інформатизації суспільства та освіти є поява дистанційного навчання, як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання.