ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Олена Борзик, Альона Івченко (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю

Екологічна криза, що характеризується загостренням протиріч у взаємовідносинах між суспільством і природою, виникненням складних глобальних екологічних проблем, стала основним викликом для сучасної цивілізації та створила основу загрози її існування. У реаліях сьогодення на особливу увагу заслуговує проблема формування екологічно вихованого високоморального і здорового покоління, здатного існувати та розвиватися в умовах мінливого середовища. Важливу роль у формуванні екологічної культури нової генерації відіграє школа, зокрема, її початкова ланка [2]. Якість екологічної освіти та виховання учнів початкової школи у значній мірі залежить від готовності майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності з цього напряму. Це має вирішуватися шляхом екологізації сучасної науки та освіти, удосконалення змісту, форм, методів, технологій навчання та шляхом забезпечення еколого-природничої підготовки майбутніх учителів початкових класів в освітньому процесі закладів вищої освіти.