РОЛЬ РЕМЕСЛА В ГОСПОДАРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕТНОСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ'Я (ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.)

  Тетяна Старіш (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

В господарському комплексі етносів Подунав’я ремесла є невід’ємною частиною їх культури. В ХІХ – на поч. ХХ ст. через слабке наповнення місцевого ринку дешевими фабричними товарами в Південній Бессарабії дуже важливу роль відігравало ремісниче виробництво у всьому його різноманітті. Ремесло – це виробництво виробів на замовлення споживача. При цьому майстерні і їх обладнання належать господареві, а сировина – або замовнику, або самому реміснику, оплата проводилася грошима або натурально. Реміснича спеціалізація зазвичай дуже різноманітна і дрібна; вона визначалася широким колом повсякденних потреб населення в ремісничих виробах.