УПРАВЛІННЯ РЕЖИМОМ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

  Василь Калінчик, Лариса Несен (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Загальні положення. Забезпечення економічності передачі та розпо-ділу електроенергії невіддільне від постановки та вирішення задач, пов’язаних із зниженням втрат електроенергії в мережах. Одним із найбільш ефективним способом зниження втрат електроенергії, а також підвищення її якості на затискачах електроприймачів є компенсація реактивної потужності, яка здійснюється за допомогою різних компенсуючих пристроїв [1-3]. Задача компенсації реактивної потужності має два основних аспектів. Перший аспект охоплює питання проектного характеру, другий – експлуатаційний і на сьо-годнішній день представляється більш важливим. Метою функціонування систем управління реактивною потужністю є мінімізація втрат електричної енергії з урахуванням необхідності забезпечення заданих енергопостачаль-ною компанією умов споживання реактивної потужності.