МАВЛОНО ЖАЛОЛУДДИН РУМИЙНИНГ “МАСНАВИЙИ МАЪНАВИЙ” АСАРИДАГИ РЕАЛИЯЛАРНИНГ ШАРҲИ

  Абдувахоб Вахидов, Наргиза Холмуродова (Самарқанд, Ўзбекистон) |    Завантажити статтю

Реалиялар тилшунослик илмининг актуал ва таҳқиқ этилувчи муҳим мавзулардан бири ҳисобланади. Улар воқеий далил булиб, маълум бир маҳал ёхуд мамлакатнинг ижтимоий, маданий, таърихий, расм-русумларига тааллуқлидир. “Реалия” сузи лотинча сифатнинг куплиги realise нинг realia – ҳақиқий, моддий шаклидан келиб чиқади.