ОСВІТА В МОЛДАВСЬКИХ СЕЛАХ АКЕРМАНСЬКОГО ТА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ПОВІТІВ НАПРИКІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

  Надія Томюк (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Освіта є однією з головних умов культурного та інтелектуального розвитку населення, тому початкові школи є важливою складовою цього процесу. Якісне осмислення ролі та місця освітньої сфери є одним з пріоритетних напрямків сучасної історичної регіоналістики.