ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

  Ірина Арсененко (Мелітополь, Україна)  |    Завантажити статтю

В загальній стратегії соціально-економічного розвитку України велике значення має туристично-рекреаційна сфера (туризм, рекреація. Екскурсійна діяльність), яка в сучасних умовах побудови державності і стабілізації національної економіки явно недооцінюється. Аналізуючи ситуацію, яка впливає на розвиток туристично-рекреаційної сфери в Україні, слід виділити соціально-демографічні чинники, що визначають туристично-рекреаційний попит: старіння населення і збільшення кількості пенсіонерів, урбанізація, високий рівень освіти, збільшення вільного часу. Якщо говорити про вільний час, то Україна за кількістю свят і перенесених святкових дат з метою продовження канікул займає, по всій імовірності, майже перше місце в світі. Позитивним для українського туризму є і близький до східного менталітет українця, який вміє працювати, і ніколи не забуває про необхідність відпочити на «Всі 100%». Не слід забувати і про такий зовнішньоекономічний чинник, як підвищений інтерес українців до життя інших країн і народів. Україна має і передумови для розвитку в'їзного туризму. В країні сформовано один із найпотужніших в межах Європейського туристичного макрорегіону туристично-рекреаційних потенціалів - близько 7850 об'єктів з ліжковим фондом, близько 1,9 млн. місць і можливістю оздоровлення 8-10 млн. осіб в рік. За питомими показниками потужності туристично-рекреаційного господарства на 1 км2 території Україна перевершує показники країн СНД майже в 10 разів. Туристично-рекреаційне господарство України може стати одним з важливих економічних секторів в національному господарському комплексі. При відносно швидкій організаційно-економічній реорганізації та забезпеченні державної підтримки можна довести надходження до бюджету України від 10 до12 млрд. $, тобто 200-240 $ в розрахунку на душу населення (у середньому по Європі цей показник становить близько 460 $).