Історіографічний процес висвітлення Розвитку продуктивних сил в українському селі доколгоспного періоду

  Юрій Лазуренко (Черкаси, Україна)  |    Завантажити статтю

Світова економічна криза поставила перед українським народом складні завдання щодо його здатності конкурувати в умовах глобалізації. Подальший розвиток України як сучасної, соціально-орієнтованої європейської держави потребує модернізації аграрного сектору економіки. Його успішне реформування неможливе без врахування попереднього історичного досвіду. Більшість як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників сходяться на тому, що виробничо-економічний, а отже і соціальний розвиток українського села 1920-х рр. носив прогресивний характер, а період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.) мав багато спільних рис із сучасною економічною моделлю. У зв’язку з цим спеціальний аналіз вітчизняного історичного досвіду функціонування сільського господарства України в добу непу є цілком доцільним, тим більше, що увага українського суспільства щодо подальших шляхів налагодженням ефективного функціонування аграрного сектору народного господарства залишається гранично високою.