Митні ризики при імпорті холодильників

  Анна Семенець (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Реалізація державної митної справи передбачає забезпечення балансу між регуляторним контролем і сприянням міжнародній торгівлі, при цьому, виникають митні ризики та ризики в управлінні митними органами, що у своїй сукупності утворюють цілу систему, що є суттєвою перепоною на шляху для виконання державних функцій. Чітке уявлення про всю множину ризиків та взаємозв’язок між ними є важливою умовою мінімізації їх негативних наслідків та підвищення ефективності здійснення державної митної справи. Саме тому дослідження митних ризиків є актуальним питанням на сьогодні.