Еколого-економічний ефект від заміни промислового каталізатора очищення викидних газів від NOx на металевий каталізатор стільникового типу

  Віталій Векшин, Євгенія Грабовецька (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Наприкінці ХХ століття ООН було прийнято напрям природоохоронної діяльності стосовно чистоти повітря, який передбачає впровадження різноманітних заходів, спрямованих на зменшення шкідливих газових викидів, що надходять у атмосферу. У даному документі підкреслено, що результати програми цілком залежать від комплексного підходу до цієї проблеми, а саме потрібно вивчати та аналізувати причини забруднення від окремих джерел та визначати можливості їх усунення або зменшення. За півроку після прийняття даної програми був затверджений Кіотський протокол, який повинен забезпечити регулювання викидів парникових газів.