ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ КЕРІВНИКА ГРУПИ

  Є.В. Сотнікова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний період розвиток суспільства характеризується впливом на нього інформаційно-комунікаційних технологій. Які проникають в усі сфери людської діяльності,забезпечують поширення інформаційних потоків і утворюють глобальний інформаційний простір. Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної та виховної діяльності, її індивідуалізації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання та виховання.