«ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМОТЕКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОГО ЦИКЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДОРОЖНЬОГО ВІДДІЛЕННЯ ХДАДК»

  Марина Митрохіна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи освіти є використання інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує доступність і ефективність освіти. Молодь більш привчена до сприйняття інформації з екрана телевізора, комп’ютера, проектора, ніж із книг. Не всі студенти вміють правильно користуватися підручником. Вони звикли до сприйняття інформації в динаміці, коли їхня увага організується ззовні за допомогою інтенсивного візуального ряду, а не тексту.