ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

  Вікторія Лобода (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Одним з вирішальних засобів оновлення змісту, методів та форм сучасної освіти є електронні освітні ресурси (ЕОР), вміст яких структурується за інформаційною моделлю організації навчання з активним використанням накопичених знань та умінь, а також спеціально організованих баз знань з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей користувачів.