ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  Мирослава Бабинець (Ужгород, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасних реаліях вищої школи та у всіх сферах суспільного життя відбуваються процеси, які не можуть не вплинути на розвиток освіти, зумовити пошук нових технологій навчання та реформування підходу до навчання. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, в процесі реформування системи освіти основний акцент в розвитку нових технологій переноситься на навчання вмінню самостійно здобувати потрібну інформацію, виокремити проблеми і знаходити шляхи їх раціонального вирішення, вміти критично аналізувати отримані знання і застосовувати їх для вирішення нових задач. В цьому плані значний інтерес представляє дистанційне навчання [1, с.5].