Кроссенс як засіб формування інформаційної компетенції вчителя

  Марія Антонченко, Михайло Ніколаєнко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Однією з актуальних проблем сучасного суспільства України є реформування системи освіти до світових стандартів, що відповідають сучасному стану науково-технічного прогресу та інформатизації всіх сфер життєдіяльності. Це передбачає принципово нові функції освіти і забезпечення педагогічними працівниками відповідності освіти запитам і вимогам сучасного інформаційного суспільства.