ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE В УКРАЇНІ

  Юлія Горун (Одеса, Україна)  |    Завантажити статтю

Сьогодні експертам і технічним фахівцям телекомунікаційних компаній, операторам й провайдерам телекомунікацій доводиться вирішувати складні завдання безболісного переходу на нові технології. При цьому необхідне виконання умов появи нових і співіснування з більш старими технологіями, їх раціонального використання в інтересах як операторів, так і користувачів. У зв’язку з цим стає важливим огляд і детальний аналіз нинішнього стану сучасних систем і стандартів мобільного зв’язку у світі в цілому й в Україні зокрема. Сьогодні зв'язок 4G – це сучасна еволюційна ланка в галузі комунікацій. 4G технологія (LTE технологія ) – це наступний етап еволюції мереж мобільного зв'язку, яка відрізняється високою якістю сигналу, передачею звуку без втрат і з великою швидкістю передачі даних [1]. Слід зазначити, що проблема впровадження 4G технології (LTE ) в Україні є досить значною, так як розвиток цього стандарту в нашій країні лише починається, що і підтверджує актуальність обраної теми дослідження.