ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА МОВА» ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

  Юлія Чорна (Запоріжжя, Україна) |    Завантажити статтю

Одним з найскладніших етапів в процесі вивчення іноземної мови на підготовчому факультеті є викладання на довузівському етапі навчання наук природничо-наукового комплексу, які входять до складу дисципліни «фахова мова». І студент, і викладач залучаються до багаторівневого складного процесу, який, з одного боку, від студента потребує відтворення та запам’ятовування великої кількості термінів, без знання яких неможливе подальше розширення мовної професійної компетенції, з іншого ж боку, перед викладачем постає проблема вибору найбільш оптимальних психолого-педагогічних методів навчання.