ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО УЧАСТІ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

  Марина Гуцалова (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасний час, одним з найбільш вагомих пріоритетів розвитку нашої країни в ХХІ столітті є інтеграція до Європейського співтовариства. Нинішні суспільно-політичні процеси України зумовили необхідність переходу від пасивної, виконавської життєвої настанови, яка нещодавно домінувала в масовій свідомості громадян, до активної, самостійної позиції, особливо молоді. Саме молодим громадянам, як соціальній групі, найбільш схильній до інновацій і найменше скутої стереотипами минулого, здійснити подібний перехід значно легше, ніж старшому поколінню. Перед сучасною молоддю відкриваються можливості самостійної інтерпретації соціальної дійсності та вибору способів дій, стилю життя, які, на її думку, є найбільш адекватними суспільним змінам.