СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ

  Тетяна Копиця (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Репродуктивна функція є основою продовження життя на планеті, найважливішою і біологічно значущою стороною здоров'я людини, в реалізації якої поряд з анатомо-фізіологічними і поведінковими особливостями організму істотну роль відіграють і соціальні чинники. Репродуктивна медицина сьогодні базується на своєчасній та повній діагностиці безпліддя подружньої пари, застосуванні новітніх високоспеціалізованих медичних технологій, які вміщують в собі знання анатомії, фізіології, ембріології, гінекології, акушерства, хірургії, ендоскопії, медичної генетики, психології та багатьох інших дисциплін. Серед факторів, що визначають стан репродуктивного здоров'я, виділяються ендогенні і екзогенні [5, с.124].