ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АКУШЕРСТВІ ТA ГІНЕКОЛОГІЇ

  Тетяна Копиця (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах прискореного науково-технічного прогресу особливої актуальності набуває подальше впровадження інформаційних технологій в різні сфери медицини. Останнім часом накопичено позитивний досвід застосування інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я, комп'ютерній діагностиці (в тому числі телемедичній діагностиці), в медичній освіті та науці. Сучасний технологічний фундамент наукової та клінічної медицини виник і розвивається саме "на стику наук", на основі потенціалу різних областей науки і техніки, які об’єднуються загальними проблемами медичної спрямованості.