ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МОЛОДІ З ГАСТРОДУОДЕНІТОМ

  Вікторія Тисовська (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

За визначенням ВООЗ, якість життя – це сприйняття індивідами їхнього становища в житті в контексті культури і системи цінностей, в яких вони живуть, відповідно до цілей, очікувань, норм. Якість життя визначається фізичними, соціальними та емоційними факторами життя людини, що мають для неї важливе значення і впливають на неї. Якість життя – це ступінь комфортності людини як всередині себе, так і в рамках свого суспільства.