ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

  Анастасія Микитин (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Однією із складних проблем в середовищі підростаючого покоління є проблема антисоціальної поведінки дітей та підлітків, тобто девіантна поведінка. Як відомо, підлітки характеризуються нестабільною поведінкою, негативізмом, неврівноваженістю, невмінням себе контролювати, самооцінка їх не стабільна і може бути завищеною чи заниженою в залежності від соціального статусу особистості в колективі. А це негативно впливає на розвиток особистості в цілому. У багатьох випадках згодом дане явище може трансформуватися у кримінальні форми поведінки і становити суттєву небезпеку як для самої особистості неповнолітнього, його подальшого розвитку, так і для всього суспільства.