ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

  Віктор Чебруков, Євген Щасливець (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Право - це цивiлізаційна категорія, котра одночасно є елементом соціально-політичного устрою та елементом суспільної свідомості, складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення окремих індивідів та суспільства в цілому про справедливість, добро, гуманізм тощо.