Охорона авторських прав

  Кондратенко Анастасія, Коренна Вікторія (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Авторське право є інститутом цивільного права і галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.