УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний світ переживає інформаційну революцію, яка перетворює всі сфери життєдіяльності людини і соціуму, супроводжується швидкими якісними змінами інформаційного простору, що свідчить про перехід від індустріального суспільства до інформаційного. Концепція компетентності стала однією з провідних педагогічних теорій сучасності. Вона включає широкий спектр соціальних, комунікативних умінь, заснованих на знаннях, досвіді, цінностях, які одержуються в процесі навчання. Останні два десятиріччя відзначають широке застосування комп’ютерної техніки та інформаційних технологій в усіх сферах життя і діяльності особистості. У період переходу до інформаційногосуспільстванеобхіднопідготуватилюдину до швидкогосприйняття й обробки великих обсягівінформації, оволодіннясучасними способами, методами та технологієюроботи з інформацією.