ПРОБЛЕМИ СУЇЦИДУ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

  Наталія Цюх (Глухів, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема суїцидальної поведінки в останні роки постала досить гостро, та набирає широкого масштабу. Феномен підліткового суїциду розглядають такі вчені О. Блінова, С. Шебанова, К. Хоутен. Особливості прояви суїцидальної поведінки у дітей та підлітків вивчають Е. Вроно, А. Амбрумова. Розробкою питань з профілактики суїцидів серед підлітків займаються В. Рибалка, О. Лісова, В. Мушинський. В. Родіонова, O. Старцевой, В. Цупрун, М. Шайковой досліджують соціально-педагогічні аспекти самогубств в сучасному соціумі, та розробляють методи діагностики та профілактики.