ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  Сергій Гуща (Глухів, Україна) |    Завантажити статтю

За останні роки в Україні проведено чимало досліджень, присвячених проблемам професійної орієнтації. Психологи, соціологи, лікарі, педагоги спільно розробляють рекомендації, тести, користуючись якими, молода людина може прийняти правильне рішення у виборі професії. Реформування та модернізація системи освіти сприяє оновленню ринку освітніх послуг та ринку праці. Але високий рівень безробіття серед молоді на сьогоднішній день, незадоволеність значної кількості молодих людей своєю спеціальністю свідчать, що питання вибору професії підростаючим поколінням не можна вважати розв’язаним і потребує ще більшої увага держави та спеціалістів які виконують профорієнтаційну роботу.