ВПЛИВ ЗМІ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ

  Ольга Бондар (Глухів, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогодні вивчення проблем впливу ЗМІ на процес соціалізації підлітків є дуже актуальним питанням. Бурхливий розвиток інформаційних технологій у ХХ столітті заклав основу формування суспільства абсолютно нового типу – інформаційного суспільства, в якому ЗМІ фактично перейняли на себе значну частину функцій щодо формування свідомості людей, виховання їх смаків, поглядів, звичок, уподобань.