Медіаосвіта В системі післядипломної освіти Вчителя

  Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Однією з актуальних проблем сучасного суспільства України є реформування системи освіти до світових стандартів, що відповідають сучасному стану науково-технічного прогресу суспільства. Це передбачає принципово нові функції освіти і роль педагогічних кадрів по забезпеченню відповідності освіти запитам і вимогам сучасного інформаційного суспільства. Особливістю професійної підготовки сучасного вчителя є необхідність працювати в інформаційно-цифровому просторі, коли медіаосвіта стає частиною освітнього процесу, використовувати в своєї професійної діяльності сучасні інформаційні і медіа технології.