Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами (блоками)

  Тетяна Окуневич (Херсон, Україна) |    Завантажити статтю

Складний сучасний світ вимагає від випускників загальноосвітньої школи умінь самостійно здобувати знання, застосовувати їх для вирішення складних життєвих проблем. Досягти цього можна шляхом удосконалення процесу навчання, уведення новітніх методів і прийомів роботи вчителя з учнями. За останні роки зроблено значні досягнення в галузі впровадження ефективних методів і способів навчання. У цій справі об’єдналися педагоги, психологи й лінгводидакти. За їхніми дослідженнями особистість учня з об’єкта навчання перетворюється на головну фігуру цього процесу – суб’єкт навчальної діяльності. Ефективну систему реалізації означеної проблеми розробив Г. Лозанов, об’єктом дослідження якого стали резервні можливості людини, закладені в неусвідомленій психічній сфері [3]. Ця система спрямована на комплексний розвиток особистості учня: розкриття резервів пам’яті, інтелектуальних можливостей, творчого потенціалу. Тому багаторазове повторення матеріалу в різноманітних формах, групування й подання навчальної теорії у вигляді укрупнених частин (блоків) довели, що немає слабких учнів, що навчання під силу всім [6].