ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИБОРУ МЕТОДУ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ)

  Олександра Царева, Любов Саманів, Юлія Саманів (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Моделювання виступає в якості одного з основних засобів дослідження навколишнього середовища. З наукової точки зору найбільш розповсюдженим є фізичне та математичне моделювання. Програмний код реалізації моделі будується найчастіше із застосуванням мови програмування та мови моделювання. Використання мови програмування передбачає програмну реалізацію співвідношень і рівностей, що описують саму модель. Тобто формально мова програмування оперує зі змістовним описом моделі складної системи, а не використовує її саму як основу. Проте найповніше математична модель відображається в моделюючому алгоритмі – записі у вигляд певної програми.