WINDOWS, MAC ЖӘНЕ МОБИЛЬДІ ОЖ БАСҚАРУЫМЕН ТҮРЛІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА NATIVE-ҚОСЫМША ӨҢДЕУ

  А.Д. Онгарбаева, А. Кенжебай (Талдықорған, Қазақстан) |    Завантажити статтю

RAD Studio XE5 — Windows, Mac және мобильді ОЖ native –қосымша құру ортасы. Шығынсыз шығу кодының біріңғай коры көмегімен сапаға әсерсіз қосылу мүмкіндігі мен өнімділігімен қосымша құру. native – қосымшасын құру құралдарын қолданып барлық негізгі платформаға жасау мүмкіндігі бар, RAD Studio XE5 құрамына Delphi XE5, C++Builder XE5 және HTML5 Builder XE5 кіреді[1, 31 б].