ПРОГРАМА ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ

  Олександр Хлоп’ячий, Михайло Бідяк (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Метою даної роботи є створення програми, за допомогою якої можна розв’язувати системи лінійних рівнянь з великою (більше 5) кількістю невідомих. Актуальність визначається великою кількістю задач з алгебри, для вирішення яких потрібно знаходити розв’язок систем лінійних рівнянь різними методами.