ПЕРІОД «ПЕРЕБУДОВИ» (1985-1991 РР.) У СПОГАДАХ СУЧАСНИКІВ

  Ірина Хомутовська (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Кожний історико-еволюційний поступ розвитку суспільства, особливо реформаторський, що спрямований на зміну чинного новим мирним шляхом має своє підґрунтя і відображається в тих чи інших офіційних документах та інших джерелах інформації, спрямованих на донесення відомостей до широкого загалу про його сильні і слабкі сторони, переваги та недоліки.