ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РЕСУРСАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  Катерина Півторака (Черкаси, України) |    Завантажити статтю

Розвиток системи охорони здоров’я України неможливий без дієвої системи управління. Актуальність проблеми підготовки високопрофесійних керівних кадрів для галузі обумовлена несприятливим станом вітчизняної системи охорони здоров’я та необхідністю системних трансформацій, спрямованих намодернізацію та забезпечення її належного функціонування.