СОЦІАЛЬНО-ПСОХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТА – ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПІХУ

  Т.І. Самойленко, В.О. Тимофеєва (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Студентство в Україні складає вагому частку суспільства, яка зайнята специфічною працею - навчанням. Вступаючи до вищого навчального закладу, студенти зустрічаються з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою психологічною готовністю до нових умов навчання, з руйнуванням роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи. Перші кроки вчорашнього школяра на тернистій стежці вищої школи вимагають від нього не тільки старання та загальної підготовки, але й значних якісних змін.