ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

  Людмила Наконечна (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Модернізація системи освіти обумовлює необхідність пошуку нових підходів до організації навчального процесу, один з яких пов'язаний з її інформатизацією. У даний час інформатизація системи освіти вступає на якісно новий рівень, так як вирішується задача ефективного використання електронних освітніх ресурсів для конструювання навчального процесу та організації взаємодії всіх суб’єктів цього процесу.