ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Марина Лехолетова (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

В основу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів закладена необхідність соціальної цінності здоров’я, відповідальності майбутнього фахівця за власне здоров’я перед соціумом. Готовність і здатність студентів особисто відповідати як за власне здоров’я, так і за здоров’я інших, слід вважати одним із головних результатів їх професійної підготовки.