ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  Людмила Бразалій, Віра Апшай (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Основне завдання вищих навчальних закладів на сучасному етапі – підготовка не лише творчих висококваліфікованих фахівців, а й особистостей, здатних самостійно орієнтуватися в життєвих проблемах і знаходити шляхи їх подолання. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти – створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України. Система освіти має забезпечити формування особистості професіонала-патріота України, підготовленого до життя і праці у ХХІ столітті».