МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

  Наталія Бандрівська (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Контроль є важливим фактором в процесі навчання будь-якому навчальному предмету, в тому числі й іноземній мові. Він дає можливість не тільки встановити рівень успішності навчання, але і виявити недоліки в знаннях, уміннях і навичках учнів і тим самим визначити зміни, які потрібно внести в методику роботи.