ПОСТ-АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  Марина Турчик (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Необхідною умовою для існування держави, її цілісності, незалежності та стійкого економічного розвитку виступає економічна безпека держави. З підписанням Угоди про Асоціацію між Україною і Європейським союзом все більше стають важливими питання стосовно забезпечення економічної безпеки країни. Її можна забезпечити за допомогою проведення ефективного пост-аудиту, шляхом документальних перевірок.