ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ ФІРМИ

  Ірина Ляшко (Маріуполь, Україна) |    Завантажити статтю

Зростання уваги до проблеми управління торговими марками українських фірм визначається тим, що відомі марки стають необхідною умовою стійкого положення фірми на ринку, фактором її конкурентоспроможності.Досвід західних країн свідчить, що на сучасному конкурентному ринку йде боротьба торгівельних марок за їхнє місце в свідомості покупців.