КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

  Бикова Катерина (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

У процесі розвитку виробництва в господарському обороті застосовується все більша кількість природних ресурсів, але ступінь їх раціонального використання в цілому залишається досить низькою (розробка та утилізація більшості найважливіших корисних копалин здійснюються швидше, ніж розвідка їх запасів). Щорічно в світі використовується близько 10 млрд т. мінеральної і майже стільки ж органічної сировини [1], гігантське споживання якого призводить до накопичення відходів, а їх складування перестає бути економічно виправданим. У всьому світі промислове виробництво з року в рік зростає - пропорційно його росту збільшується кількість відходів (кожні 8 - 10 років - приблизно в 2 рази).