СУТНІСТЬ ХУДОЖЬОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

  ВАН ЛУ (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

В основі мистецької освіти полягає важливе завдання – формування художньо-естетичної культури особистості. Ця проблема розуміється як фундаментальна, оскільки потребує наукової рефлексії наукових підходів щодо формування культури особистості в її різновидах: естетичної, музичної, художньої, художньо-естетичної. Про переконливо стверджують науковці І.Зязюн, О.Рудницька, Г.Падалка, О.Щолокова, О.Отич та інші.