ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Віктор Миронов, Володимир Петько (Херсон, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз існуючих наукових позицій дозволяє зробити висновок про те, що при визначенні поняття «економічні злочини» науковці, як правило, використовують кримінально-правовий або кримінологічний підхід. Звідси всі визначення як «економічної злочинності», «економічних злочинів» можна поділити на дві окремі методологічні групи: ті, які випливають із кримінально-правового підходу. та ті, які відображають кримінологічний підхід (у кожній із них можна виділити ще поняття у широкому та вузькому значенні).