ОЦІННА ЛЕКСИКАВ СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  Каріна Яковлєва, Тетяна Стрілець (Запоріжжя, Україна ) |    Завантажити статтю

Категоріяоцінки – одна з найважливішихсемантичнихкатегоріймови. Вона вивчається в тісномузв'язку з поняттями, “емоція” та “мислення”, щовідносятьсятрадиційно до сферифілософії, психології, логіки. Лінгвіста ж цікавлять оцінки (переважно емоційні) з точки зору їх ідентифікації, категоризації в лексико–семантичній системі мови: відображення в компонентному складі її семантики, розподілу по різних типах лексики, участі у творенні “мовної картини світу” та її семантичної інтерпретації, реального функціонування в мові.