ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ`Я

  Юрій Коваленко (Богуслав, Україна) |    Завантажити статтю

Різнобічний розвиток особистості в сучасних умовах неможливо уявити без забезпечення її базою знань з основ здорового способу життя. Актуальність формування валеологічної культури студентів зумовлена багатьма факторами, серед яких – науково-технічний прогрес і різке зниження адаптаційних можливостей організму, рухової активності людини. Крім того, сучасне суспільство висуває вимоги до рівня загальної культури, а отже, і валеокультури й освіченості майбутнього фахівця, що є важливим показником оцінки його готовності до здійснення професійної діяльності.